Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Tiếp nhận trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học mới 2020 - 2021

Trung tâm đang thực hiện tiếp nhận các em vào chăm sóc, nuôi dưỡng trong năm học mới 2020 – 2021. Thời gian tiếp nhận làm thủ tục cho các em từ đầu tháng 7 đến tháng 8/2020.

 


Tin tức liên quan khác