Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Tầm nhìn và sứ mệnh

Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng trẻ mồ côi IMG Huế thành một ngôi nhà chung hạnh phúc, một môi trường an toàn để các em mồ côi có đủ điều kiện, có thể tự do phát triển tài năng, ý tưởng sáng tạo trên mọi lĩnh vực, có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với xã hội khi vào đời để trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội.

   


Tin tức liên quan khác