Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Lịch sử

- Ngày 22/05/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập số 941/GCN-SLĐTBXH với tên gọi “Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt IMG Huế”.

- Ngày 14/08/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập số 1587/GCN-SLĐTBXH với tên gọi “Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng trẻ mồ côi IMG Huế”.

- Ngày 30/08/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép hoạt động số 1753/GP-SLĐTBXH cho Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng trẻ mồ côi IMG Huế.

- Ngày 07/09/2018 Khai trương và tiếp nhận các em mồ côi đến với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng trẻ mồ côi IMG Huế.


Tin tức liên quan khác