Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Tiếp nhận trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học mới 2022 - 2023

Trung tâm đang thực hiện tiếp nhận các em vào chăm sóc, nuôi dưỡng trong năm học mới 2022 – 2023. Thời gian tiếp nhận và làm thủ tục cho các em từ 13/7/2022 đến 25/8/2022.


Tin tức liên quan khác