Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Thành tích và ghi nhận

* Thành tích và ghi nhận của các em trong Trung tâm

Thành tích và ghi nhận của các em tại Trường học

Nguyễn Thị Hoài Thương từ một học sinh khá và còn rụt rè khi vào học tập tại Trung tâm bên cạnh sự giúp đỡ của thầy cô và sự cố gắng bản thân em đã nhận được giấy khen học sinh giỏi trong năm học 2018 – 2019 và chứng nhận “Cháu ngoan bác Hồ” dành cho sự tích cực và gương mẫu trong quá trình làm lớp trưởng.

Giấy khen đạt học sinh giỏi năm học 2018 -2019 của em Nguyễn Thị Hoài Thương

Chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018 - 2019 của em Nguyễn Thị Hoài Thương

Nguyễn Văn Lưu trước đây có thành tích học tập trung bình nhưng từ khi vào Trung tâm việc học tập của em đã tiến bộ rõ rệt và nhận được giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập” năm học 2018 – 2019.

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2018 -2019 của em Nguyễn Văn Lưu

Em Phạm Thị Thanh Ngân có thành tích học tập trung bình nhưng trong một năm sống và học tập tại Trung tâm em đã nổ lực và rèn luyện bản thân mình rất nhiều và đã nhận được giấy khen “Học sinh tiên tiến”  năm học 2018 – 2019.

Giấy khen Học sinh tiên tiến năm học 2018 -2019 của em Phạm Thị Thanh Ngân

Ghi nhận cuộc thi  "Viết chữ đẹp lần thứ nhất" do Trung tâm tổ chức

Giấy chứng nhận đạt giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp lần thứ 1 - Lê Bảo Hân

Giấy chứng nhận đạt giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp lần thứ 1 - Phạm Thị Thanh Ngân
 

Giấy chứng nhận đạt giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp lần thứ 1 - Nguyễn Thị Hoài Thương

 


Tin tức liên quan khác