Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Tổng kết năm học 2020 – 2021

Sau kỳ nghỉ hè dài hơn 4 tháng, Trung tâm tổ chức tổng kết năm học 2020 – 2021 nhằm tuyên dương các em có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện nề nếp tại Trung tâm. Em Hoài Thương và Thanh Ngân tiếp tục được nhận các phần thưởng vì có nhiều thành tích trong học tập và dành học bổng SEEDS.

Trong năm học vừa qua các em và giáo viên Trung tâm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và linh động trong việc giảng dạy và học tập trước tình hình dịch bệnh Covid-19. Với những kết quả và thành tích đã đạt được thầy cô mong muốn các em cùng tiếp tục phát huy, bên cạnh đó khắc phục những mặt còn hạn chế để đạt được thành tích cao nhất trong năm học mới.

Thầy cô khen thưởng và tuyên dương em Hoài Thương và Thanh Ngân

Các em khác do đạt nhiều điểm cao trong kỳ thi cuối học kỳ nên cũng được những phần quà khích lệ.

 


Tin tức liên quan khác