Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Tổng kết cuộc thi Hiểu biết về Tình thân

Để giáo dục các em tình cảm gia đình, Trung tâm đã tổ chức cuộc thi viết Hiểu biết về tình Thân thông qua các câu ca dao, tục ngữ

Các em viết về ý nghĩa và liên hệ bản thân thông qua các câu ca dao, tục ngữ như:

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ;

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn;

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng;

Anh em như thể chân tay

Rách, lành, đùm bọc, dở hay đỡ đần;

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau…

Tổng kết cuộc thi, cô Hường đại diện Trung tâm đã nhận xét về những ưu điểm, hạn chế chung và của từng bài viết cụ thể. Thầy Nguyễn Duy Chinh, Giám Đốc Trung tâm đã trao giải cho các bạn có bài viết đạt kết quả tốt.

Thanh Ngân (lớp 7) - đoạt giải Nhất

Hoài Thương (lớp 7) - giải Nhì

Bảo Hân (lớp 5) - giải Ba

Thông qua cuộc thi này, các em không chỉ hiểu biết về ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ mà còn biết liên hệ với cuộc sống hiện tại ở Trung tâm, các em biết thông cảm, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Các em cùng nhau chúc mừng


Tin tức liên quan khác