Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Cán bộ, nhân viên Trung tâm tham gia các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn vào cuối năm 2020.

Trong tháng 12/2020, CBNV Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng trẻ mồ côi IMG Huế đã tích cực tham gia và hoàn thành chương trình, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các em do Cục Bảo trợ Xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Từ ngày 24/11 đến ngày 09/12/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khóa “Đào tạo đổi mới quản trị cơ sở trợ giúp xã hội năm 2020” nhằm nâng cao năng lực quản trị về trợ giúp xã hội cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị, cơ quan, cơ sở trợ giúp xã hội, góp phần đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội.

Cô Lê Khánh Linh – Phó Giám đốc Đối ngoại Trung tâm tham gia khóa Đào tạo đổi mới quản trị cơ sở trợ giúp xã hội

Trung tâm cử nhân viên Đoàn Mạnh Linh tham gia khóa tập huấn “Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp đối tượng yếu thế trong xã hội năm 2020” do Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại Huế. Trong thời gian 09 ngày từ ngày 18/11 của lớp tập huấn, các học viên đã được nghiên cứu, học tập kỹ năng về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật; chăm sóc tâm lý xã hội dành cho cán bộ, nhân viên trợ giúp tại các cơ sở trợ giúp xã hội và cộng đồng, ...

Từ ngày 28 - 30/12/2020, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Từ thiện Bloomberg và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu Hoa Kỳ tổ chức khoá tập huấn “Truyền thông và kỹ năng an toàn trong môi trường nước” tại Huế. Khóa tập huấn này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm kịp thời nâng cao kiến thức về phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt khi thiên tai, mưa bão, lũ lụt xảy ra cho cán bộ, nhân viên làm công tác trẻ em.

Anh Nguyễn Ngọc Tiến nhân viên của Trung tâm tham gia khóa tập huấn “Truyền thông và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em”

Giáo viên hướng dẫn sơ cứu tại lớp tập huấn

Qua các khóa đào tạo, tập huấn, cán bộ nhân viên Trung tâm có cơ hội học hỏi, tiếp thu, trao đổi những kỹ năng, bài học, những kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế với trình độ chuyên môn sâu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động của Trung tâm.


Tin tức liên quan khác