Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Trao thưởng Sao tháng 6

Do đạt số điểm cao nhất 2/3 lần sơ kết tuần trong tháng 6 nên em Bảo Hân, học sinh lớp 5 đã vinh dự đạt danh hiệu Sao tháng 6.

Tháng 6 là tháng cuối của năm học này và là tháng cao điểm, các em thi kết thúc năm học nên danh hiệu này rất vinh dự và Bảo Hân hoàn toàn xứng đáng khi giành điểm tuyệt đối trong tất cả các môn thi. Hai bạn tiếp theo là Lan Anh và Lưu, các em đạt 1 lần về nhất tuần. Nhóm trưởng Thanh Ngân do 2 tuần điểm cao thứ nhì nên được xếp thứ ba. Các em đã rất cố gắng.

Xin chúc mừng các em!

Giám đốc Trung tâm trao giải nhất cho Bảo Hân

Giám đốc Trung tâm và cô Hường trao giải cho Lan Anh và Lưu

Các em đều vui mừng với kết quả mình giành được trong kỳ thi 


Tin tức liên quan khác