Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội
Hoạt động dạy kỹ năng sống cùng các tăng ni sinh viên thuộc Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Hoạt động dạy kỹ năng sống cùng các tăng ni sinh viên thuộc Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống được thường xuyên tổ chức vào chiều chủ nhật hàng tuần. Không chỉ cán bộ của Trung tâm mà các sinh viên của Trường Đại học sư phạm Huế, đặc biệt các tăng ni sinh viên thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế cùng tham gia vào việc tổ chức các hoạt động để giáo dục kỹ năng sống cho các em. Vì vậy, các em được tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, tạo cho các em sự dạn dĩ và mở rộng quan hệ giao lưu, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.