Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Hội nghị tổng kết hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội năm 2020

Chiều ngày 25/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đánh giá chung trong năm qua các cơ sở trợ giúp xã hội đóng góp tích cực cho nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 24 cơ sở trợ giúp xã hội. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng trẻ mồ côi IMG Huế là một trong 07 cơ sở thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Về loại hình cơ sở, Trung tâm là một trong 13 cơ sở thuộc cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng được cơ quan quản lý thẩm định, cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Anh Võ Thanh Quyết – Phó phòng Bảo trợ xã hội báo cáo tình hình hoạt động năm 2020

Năm 2020 là năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai nhưng các cơ sở trợ giúp xã hội trong toàn tỉnh đã có nhiều đóng góp hết sức tích cực vào công tác chăm lo đời sống cho đối tượng được nuôi dưỡng tại cơ sở, đặc biệt cùng với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bão, lụt đảm bảo an toàn cho đối tượng. Người đứng đầu cơ sở còn tham gia nhiều hoạt động trợ giúp xã hội khác tại cộng đồng.

Phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021 sẽ tổ chức nhiều đợt tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ nhân viên cơ sở cũng như tổ chức giao lưu để các cơ sở và chính quyền địa phương cùng nhau hỗ trợ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa các hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trong toàn tỉnh trong thời gian tới.

Cán bộ nhân viên của Trung tâm tham dự Hội nghị


Tin tức liên quan khác